25.02.2021 (aktualizacja: 12.11.2021)

Konferencja: Hydrologia w zarządzaniu zasobami

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje, że 24 września 2021 roku planowana jest konferencja pt. Hydrologia w zarządzaniu zasobami wodnymi, która odbędzie się w formie hybrydowej. Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

Komunikat 1  |  Komunikat 2   |  Komunikat 3

Hydrologia w zarządzaniu zasobami wodnymi
STRESZCZENIA, opracowanie edycyjne pod redakcją dr hab. inż. Grzegorza Kaczora, prof. URK oraz dr inż. Agnieszki Cupak.

▷ Wybrane prezentacje wygłoszone na konferencji:

 1. Analiza ryzyka w projektowaniu strefy ochronnej ujęć wód powierzchniowych – konsekwencje [pobierz]
 2. Potencjał troficzny wód opadowych na przykładzie miasta Lublin [pobierz]
 3. Wpływ bobra na funkcjonowanie małej rzeki w obszarze chronionym [pobierz]
 4. Zmiany sezonowości przepływu z biegiem Odry [pobierz]
 5. Dynamika rozwoju suszy hydrologicznej w zlewniach górskich [pobierz]
 6. Wpływ długości kroku czasowego na cechy przepływów niżówkowych rzek środkowej Polski [pobierz]
 7. Miasto Kraków – stracone szanse racjonalnej ochrony przed powodzią [pobierz]
 8. Charakterystyka wieloletniej zmienności ekstremalnych opadów dobowych dla obszaru Polski [pobierz]
 9. Wykorzystanie krajobrazowego potencjału hydrycznego do obliczania mediany przepływów maksymalnych rocznych z wielolecia w zlewniach górnej Wisły [pobierz]

▷ Wybrane prace naukowe wygłoszone na konferencji:

 1. A Probabilistic Model for Maximum Rainfall Frequency Analysis [pobierz]
 2. New Empirical Model Using Landscape Hydric Potential Method to Estimate Median Peak Discharges in Mountain Ungauged Catchments [pobierz]

20.01.2020

Zarząd Główny Stowarzyszenie Hydrologów Polskich informuje o sympozjum Research and Innovation for a Sustainable Baltic Sea Region.

>> Poster <<

28.10.2019

W imieniu Przewodniczącego Komitetu Naukowego Pana dr hab. inż. Andrzeja Wałęgi prof. UR oraz swoim serdecznie zapraszam do udziału w Konferencji Naukowo-Technicznej „HYDROLOGIA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI WODNYMI”. Konferencja odbędzie się w Krakowie w dniach 17-18 września 2020 roku. Szczegóły konferencji przedstawione są w komunikacie nr 1.

Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie tej wiadomości wśród Państwa znajomych potencjalnie zainteresowanych przedmiotową tematyką.

——————————
z poważaniem
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji

dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski, prof. UR
Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel (012) 662 4187

28.10.2019

We wrześniu 2020 r., już po raz 18, odbędzie się międzynarodowa konferencja hydrologiczna organizowana w ramach Europejskiej Sieci Zlewni Eksperymentalnych i Reprezentatywnych (ERB: Euromediterranean Network of Experimental and Representative Basins). Konferencje z tego cyklu poświęcone są badaniom prowadzonym w małych zlewniach eksperymentalnych a tematem przewodnim zbliżającego się spotkania mają być Nowe perspektywy badań procesów hydrologicznych i ekohydrologicznych w małych zlewniach o różnym stopniu przekształcenia antropogenicznego (New perspectives on hydrological and ecohydrological processes in small natural and human-impacted catchments).

Konferencja odbędzie się we Włoszech, w miejscowości Portoferraio na Elbie, w dniach 23-25 września 2020 r.

Podstawowa opłata konferencyjna wynosi 200 EUR (dla doktorantów przewidziano zniżki).
Termin nadsyłania abstraktów upływa z końcem marca 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sesji tematycznych oraz kwestii organizacyjnych znajdziecie Państwo na stronie internetowej: http://www.erb2020.unifi.it.

20.06.2019

W imieniu Organizatorów mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XXVIII Ogólnopolskiej Szkole Gospodarki Wodnej, która odbędzie się w  dniach 5-7 listopada 2019 roku w Krakowie.  Tegoroczna edycja Ogólnopolskiej Szkoły Gospodarki Wodnej poświęcona jest zagadnieniom związanym z uwzględnianiem gospodarowania wodą w aspekcie rozwoju alternatywnych źródeł energii. Serdecznie zachęcamy do rejestracji udziału w konferencji poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego, a także w komunikacie nr 1 oraz streszczenia na adres: monika.sajdak@imgw.pl do 8 września 2019 roku.

21.05.2019

W imieniu prof. Pawła Rowińskiego, Wiceprezesa PAN oraz prof. Tomasza Okruszko, Przewodniczącego Komitetu Gospodarki Wodnej PAN chcielibyśmy zaprosić Państwa do uczestnictwa w zbliżającej się konferencji  pt. „Duże rzeki”, organizowanej przez Polską Akademię Nauk. Konferencja odbędzie się 13 czerwca 2019 r., o godzinie 11:00 w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie.

Rejestracja online do dnia 10 czerwca 2019 r. Wstęp tylko dla osób zarejestrowanych: https://konferencja.pan.pl/duze-rzeki/

Zaproszenie

Plakat

15.05.2019

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zaprasza 18 czerwca na drugą, ogólnopolską konferencję poświęconą przeciwdziałaniu skutkom suszy. Spotkanie Stop suszy! – katalog kluczowych działań rozpocznie się o godz.10.00 w hotelu Holiday Inn Bydgoszcz, przy ul. Grodzkiej 36. Eksperci rozmawiać będą nad prezentacją korzyści, praktycznych możliwości oraz prawnych ścieżek dostępu do konkretnych działań minimalizujących bądź eliminujących skutki suszy.

Rejestracja online: http://stopsuszy.pl/konferencja-18-czerwca-2019/

15.04.2019

Zarząd Główny SHP pragnie poinformować, że w dniach 5-7 czerwca 2019, w Sosnowcu-Goczałkowicach odbędzie się konferencja „Woda na obszarach zurbanizowanych i poprzemysłowych”. Szczegóły znajdują się w komunikacie nr 1.

15.04.2019

Zarząd Główny SHP przekazuje informacje:

Dear colleagues,

Please be informed that the 4rd Disaster Risk Reduction Conference will be held  at the University of Warsaw on 23th- 25th October, 2019, in Poland ( http://drr.uw.edu.pl/en/ and http://drr.uw.edu.pl/)

The 4rd DRR aims to bring together leading academic scientists, researchers and young researchers to share their experiences, research results and questions about all aspects of Disaster Risk Reduction. It also provides the premier interdisciplinary forum for researchers and practitioners to present the most recent trends, practical challenges  and the solutions for natural disaster risk reduction. There is a place for geographical, physical and social issues as well as the  risk reduction management in the context of natural hazards.

Deadlines and registration

Main topic: Local and regional aspects of natural disasters risk reduction

Conference date: October 23-25, 2019

Registration is open now:  http://drr.uw.edu.pl/en/registration/

Abstract Submission Deadline for Oral/ Poster Presentation: May 31, 2019 (Please use abstract template)

Early registration deadline: May 31, 2019

Late registration deadline: August 31, 2019

Oral presentation: 15 minutes

Poster size: A0 (841 x 1189 mm; 33.1 x 46.8 in)

Attendance to all Sessions, Abstract and Programme Book: 4rdDisaster Risk Reduction Conference 2019, Luncheons and Coffee Breaks, Name Tag, Small Handbag, and Certificate of Attendance and Presentation. All abstracts and poster will be reviewed. Accepted abstracts submitted must be presented at the conference. At least the one author must necessarily be registered and participant in the conference. Only this kind of abstract will be printed in the Abstract and Programme Book (ISBN). PLEASE NOTE: Registration does not include: accommodation, transportation, and tickets to any social events. The organizer does not participate in passport and visa procedure of the conference partakers.

Workshop: In addition, we encourage you to participate in the workshops, which will take place on Friday, October 25. Workshops are intended to serve as an intensive collaborative forum for exchanging ideas, theories and practices. Admission in a workshop is a free, but the number of participants is limited.

Details of the Conference: http://drr.uw.edu.pl/en/ and http://drr.uw.edu.pl/

We look forward to greeting you at the Disaster Risk Reduction Conference in October 2019!

Organizing Committee 4rd DRR

www.drr.uw.edu.pl

drr@uw.edu.pl

15.03.2019

Zarząd Główny SHP przekazuje informacje:

Dear Colleagues,
We would like to remind you that the ISH 2019 Special Poster Session submission will close on Friday, 15 March.
You may also benefit from early bird registration fees. Don’t miss the deadline: 22 March 2019.
You are still welcome to submit your abstract to have a possibility to present your research. The Scientific Committee will evaluate received submissions, and if accepted for presentation during the ISH, they will be published in the book of abstracts.
So make good use of this last opportunity and submit your poster before 15 March 2019 to the XXXVIII International School of Hydraulics.
Remember to register for the ISH 2019 at early bird fee before 22 March 2019!
Looking forward to meeting you at the ISH 2019. In case of any questions do not hesitate to ask.
With best regards,
On behalf of ISH Organizing Committee,
Monika Kalinowska and Paweł Rowiński
 
 
Yafei Jia and Yaoxin Zhang (National Center for Computational Hydroscience and Engineering, The University of Mississippi, USA)
date and time: Monday, 20 May 2019 10:00-18:30
location: Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Ksiecia Janusza 64, 01-452 Warsaw, Poland
Please note that there is an option to participate in the CCHE2D course only.
If you are interested in such an option, send an email to sh2019@mazurkas.pl

06.03.2019

Zarząd Główny SHP informuje, iż 22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. To najlepsza okazja do rozmowy o sprawach kluczowych dla gospodarki wodnej w Polsce. Z tej okazji Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zaprasza do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w eksperckim gronie odbędzie się dyskusja o planie przeciwdziałania skutkom suszy. Zachęcamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Stop Suszy. Formularz rejestracyjny znajduje się pod adresem

http://stopsuszy.pl/konferencja-22-marca-2019r/

Zachęcamy również do śledzenia na bieżąco informacji udostępnianych przez Wody Polskie w serwisie https://www.facebook.com/PGWWodyPolskie/

12.12.2018

Zarząd Główny SHP uprzejmie informuje o dwóch nadchodzących wydarzeniach w 2019 roku:

 • Konferencja nt. Universities and Climate Change: Understanding and managing the extreme impacts of climate change, która odbędzie się na UW w dniach 4-5 lipca 2019.

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem: https://www.haw-hamburg.de/en/ftz-nk/events/warsaw2019.html

 • II Międzynarodowe Tatrzańskie Warsztaty Hydrologiczne pt. Sustainable water resources management in high mountains in the Baltic Sea Region, które odbędą się w dniach 10-13 czerwca 2019 r. w Zakopanem i Tatrzańskim Parku Narodowym.

Szczegółowe informacje na temat warsztatów można znaleźć na stronie http://geo.uj.edu.pl/konferencja/tatra2019/

10.01.2018

Zarząd Główny SHP uprzejmie informuje iż w dniu 22 marca 2018 roku odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Hydrologiczna „Naturalne i antropogeniczne zmiany obiegu wody” w Poznaniu. Partnerem Konferencji jest Stowarzyszenie Hydrologów Polskich. Konferencja organizowana jest z okazji Światowego Dnia Wody, który w 2018 roku odbywa się pod hasłem „Natura dla wody – Nature for Water”.  Konferencja adresowana jest przede wszystkim do doktorantów i studentów Nauk o Ziemi i służyć ma wymianie doświadczeń oraz integracji środowiska młodych hydrologów. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2018 roku. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

>> Komunikat 1 <<

05.01.2018

Informacja o II Międzynarodowym Forum Młodych pt. „Ochrona Gleby i Wody” oraz o Sympozjum ICCE- 2018 pt. „Wpływ Zmian Klimatycznych na Dynamikę Transportu Rumowiska: Pomiary, Modelowanie i Redukcja” organizowanym w Uniwersytecie Łomonosowa w Moskwie w dn. 27-31.08.2018. Szczegółowe informacje tutaj.