TERMINY

Zgłoszenie uczestnictwa w kongresie i przesłanie streszczenia artykułu:

do 28.02.2022 r.

Informacja o wstępnym przyjęciu artykułu na podstawie streszczenia:

do 15.03.2022 r.

Nadesłanie pełnych tekstów artykułów zgłoszonych do Monografii:

do 15.05.2022 r.