Instrukcja przygotowania artykułu do monografii KGW

Monografia wydana w 2022 roku:

Więzik, B. (red.). (2022). Współczesne problemy gospodarowania zasobami wodnymi. Warszawa: Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, z. 45, ISSN 0867-7816 [pobierz]
———–

Wytyczne monografia

Przykład tekstu artykułu

ZGŁOSZENIA REFERATÓW

Szczegółowe informacje o Kongresie zamieszczone są na stronie internetowej Stowarzyszenia Hydrologów Polskich (www.shp.org.pl) oraz na stronie (https://kongreshydrologiczny.urk.edu.pl/).
Kartę zgłoszenia z tytułem artykułu i streszczeniem prosimy przesłać za pomocą internetowego elektronicznego formularza rejestracyjnego online.
Zgłoszone referaty, zaakceptowane przez Komitet Naukowy, będą zaprezentowane w trakcie sesji tematycznych oraz sesji posterowej.
Referaty zaakceptowane do prezentacji i przygotowane zgodnie z wymogami redakcyjnymi mogą zostać opublikowane w Monografii Komitetu Gospodarki Wodnej PAN (organizatorzy będą czynić starania indeksowania artykułów opublikowanych w Monografii w bazie Web of Science
Core Collection).
Dla zainteresowanych uczestników kongresu będzie także możliwość publikacji artykułów w innych czasopismach umieszczonych na liście MEN. W tym przypadku prosimy o kontakt z Komitetem Organizacyjnym. Koszt publikacji w tych czasopismach nie jest uwzględniony w opłacie konferencyjnej.