OPŁATA ZA UDZIAŁ W KONGRESIE

Opłata obejmująca: materiały kongresowe, obiady, udział w uroczystej kolacji i innych imprezach towarzyszących wynosi:

900,00 zł – przy wpłacie do 30 kwietnia 2022 r.;
800,00 zł – (członkowie SHP) do 30 kwietnia 2022 r.;
1000,00 zł – przy wpłacie w późniejszym terminie.

Opłata za udział w kongresie nie obejmuje kosztów zakwaterowania.
Opłatę prosimy uiścić na konto:
SANTANDER BANK nr 59 1090 1014 0000 0001 0663 2232
z dopiskiem „Imię i nazwisko IV Kongres SHP”