10.09.2018

W zakładce Program pojawił się zaktualizowany program ramowy oraz szczegółowy Konferencji.

29.05.2018

W zakładce Komunikaty zamieszczono Komunikat nr 2.

06.03.2018

W zakładce Artykuły zamieszczono Instrukcję przygotowania tekstu do Monografii Komitetu Gospodarki Wodnej PAN.

23.01.2018

W programie III Krajowego Kongresu Hydrologicznego przewidujemy przeprowadzenie sesji poświęconych pamięci wybitnych uczonych i osobistości:
– prof. dr hab. inż. Marii Ozga – Zielińskiej,
– prof. dr hab. inż. Witolda Strupczewskiego

15.11.2017

Opłata kongresowa:

Opłata kongresowa obejmująca: materiały konferencyjne, obiady, udział w uroczystej kolacji i innych imprezach towarzyszących wynosi:

  • 900,- zł przy wpłacie do 30 kwietnia 2018
  • 800,- zł (członkowie SHP) do 30 kwietnia 2018
  • 1000,- zł przy wpłacie w późniejszym terminie
  • 500,- zł – dla 20-stu doktorantów, których prezentacje zostaną włączone w program Kongresu (zainteresowanie tą opłatą należy zaznaczyć w Karcie Zgłoszenia) – przy wpłacie do 30 kwietnia 2018.

Opłatę należy przekazać na konto: Bank Zachodni WBK nr 59 1090 1014 0000 0001 0663 2232

Właściciel konta

11.10.2017

Ważne terminy:

15.12.2017 3.01.2018 – zgłoszenie uczestnictwa i streszczenia artykułu

15.01.2018 12.02.2018 – informacja o wstępnym przyjęciu artykułu na podstawie streszczenia

31.03.2018 9.04.2018– nadesłanie pełnych tekstów przyjętych artykułów

18.08.2017

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje i zaprasza do uczestnictwa w III Krajowym Kongresie Hydrologicznym, który odbędzie się w dniach 19-21 września 2018 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.