ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

IV Krajowy Kongres Hydrologiczny
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

tel.: (22) 593 52 82
e-mail: kongres_hydrologiczny@urk.edu.pl

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji prosimy dokonywać za pomocą internetowego formularza elektronicznego dostępnego pod linkiem: https://kongreshydrologiczny.urk.edu.pl/rejestracja.html