Konkurs im. K. Dębskiego (edycja XVI, 2024)

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich uprzejmie informuje o organizowanej przez Stowarzyszenie XVI edycji konkursu im. Prof. Kazimierza Dębskiego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu hydrologii.

>> Ogłoszenie <<
>> Formularz zgłoszeniowy <<
>> Regulamin <<

Konkurs im. K. Dębskiego (edycja XIII, 2021)

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich uprzejmie informuje o organizowanej przez Stowarzyszenie XIII edycji konkursu im. Prof. Kazimierza Dębskiego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu hydrologii.

>> Ogłoszenie <<
>> Formularz zgłoszeniowy <<
>> Regulamin <<

Rozstrzygnięcie XII edycji konkursu (2020)

W dniu 18 września 2020 r. odbyło się spotkanie członków komisji konkursowej Stowarzyszenia Hydrologów Polskich dotyczące rozstrzygnięcia XII edycji konkursu im. Kazimierza Dębskiego na najlepszą pracę dyplomową z hydrologii w 2020 roku.

Na podstawie wykonanych recenzji wyróżniono prace:

I miejsce:   Praca magisterska pt. Opady maksymalne o prawdopodobieństwie przewyższenia P% i różnym czasie ich trwania w Dorzeczu Górnej Wisły, (1969-2018). Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Środowiska, Katedra Inżynierii i Gospodarki Wodnej. Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska. Specjalność: Hydrotechnika i Geoinżynieria.

II miejsce:   Praca magisterska pt. Wpływ doboru metody obliczeniowej na określenie średniego opadu w zlewni. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Kierunek: Inżynieria i Gospodarka Wodna.

III miejsce:   Praca magisterska pt. Dynamika rozwoju i zaniku niżówek Nysy Kłodzkiej w przekroju Bystrzyca Kłodzka. Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych. Kierunek: Geografia. Pracownia Hydrologii i Gospodarki Wodnej.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

 

Konkurs im. K. Dębskiego (edycja XII, 2020)

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich uprzejmie informuje o organizowanej przez Stowarzyszenie XII edycji konkursu im. Prof. Kazimierza Dębskiego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu hydrologii.