MIEJSCE KONGRESU

Kongres odbędzie się
w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

INFORMACJA O ZAKWATEROWANIU

Lista rekomendowanych hoteli  wraz z informacją o warunkach i kosztach zakwaterowania
zostanie podana w komunikacie nr 2.

Rezerwacji miejsca w hotelach uczestnicy dokonują we własnym zakresie.