Zarząd Stowarzyszenia Hydrologów Polskich

Prezes: Andrzej Wałęga

Wiceprezesi:

 • Kazimierz Banasik
 • Artur Magnuszewski

Sekretarz: Agnieszka Cupak

Skarbnik: Adam Krajewski 

Członkowie zarządu:

 • Leszek Hejduk
 • Małgorzata Bogucka -Szymalska
 • Tamara Tokarczyk
 • Barbara Nowicka

Komisja rewizyjna:

 • Agnieszka Śliwa – Przewodnicząca
 • Mirosław Żelazny
 • Agnieszka Rutkowska 

Sąd koleżeński:

 • Bogdan Ozga-Zieliński – Przewodniczący
 • Sylwester Tyszewski
 • Ewa Kaznowska
 • Marek Sowiński 
 • Stanisław Węglarczyk