Zarząd Stowarzyszenia Hydrologów Polskich

Prezes: Andrzej Wałęga

Wiceprezesi:

 • Kazimierz Banasik
 • Artur Magnuszewski

Prezes honorowy: Beniamin Więzik

Sekretarz: Agnieszka Cupak

Skarbnik: Leszek Hejduk

Członkowie zarządu:

 • Marek Sowiński
 • Agnieszka Śliwa
 • Tamara Tokarczyk
 • Mirosław Żelazny

Komisja rewizyjna:

 • Barbara Nowicka – Przewodniczący
 • Stefan Ignar
 • Dariusz Woronko

Sąd koleżeński:

 • Małgorzata Gutry-Korycka – Przewodniczący
 • Małgorzata Bogucka-Szymalska
 • Ewa Kaznowska
 • Bogdan Ozga-Zieliński
 • Stanisław Węglarczyk