Komitet organizacyjny

Leszek HEJDUK – SGGW w Warszawie – Przewodniczący

Marta DYBIEC – SGGW w Warszawie

Jacek GŁADECKI – SGGW w Warszawie

Agnieszka HEJDUK – SGGW w Warszawie

Ewa KAZNOWSKA – SGGW w Warszawie

Adam KRAJEWSKI – SGGW w Warszawie

Ewa MACIĄŻEK – Stowarzyszenie Hydrologów Polskich

Barbara NOWICKA – Uniwersytet Warszawski

Zygmunt PIETRASZEK – SGGW w Warszawie

Magdalena WAROWNA – SGGW w Warszawie

Michał WASILEWICZ  – SGGW w Warszawie

Dariusz WORONKO – Uniwersytet Warszawski