13.10.2021 Składamy kondolencje

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy o śmierci Pani Profesor Renaty Julity Romanowicz – pracownika naukowego Zakładu Hydrologii i Hydrodynamiki Instytutu Geofizyki PAN, wieloletniej sekretarz Komitetu Geofizyki PAN, członkini Stowarzyszenia Hydrologów i Klimatologów Polskich, edytora tematycznego czasopism naukowych Journal of Hydrological Sciences oraz Acta Geophysica. Pani Profesor Renata Julita Romanowicz była wybitnym, ogromnie cenionym w kraju i zagranicą geofizykiem-hydrologiem oraz człowiekiem niezwykłej kultury i otwartości na drugą osobę.

Najbliższym Pani Profesor składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich

Renata-Romanowicz-nekrolog-3

11.10.2021  IAEA Virtual Regional Training Course on Isotope Hydrology

Zarząd Główny SHP przekazuje informacje o spotkaniu IAEA Virtual Regional Training Course on Isotope Hydrology (EVT2104696), które odbędzie się wirtualnie w dniach od 16 listopada 2021 r. do 10 maja 2022 r.

Information sheet [pobierz]

Information letter [pobierz]

W przypadku chęci wzięcia udziału w ww. spotkaniu należy:

 1. Wypełnić aplikację w systemie INTOUCH+ https://www.iaea.org/resources/databases/intouch-
 2. Wypełnić i przesłać na adres nla@paa.gov.pl podpisane oświadczenie o zgłoszeniu kandydata na spotkanie [pobierz].

UWAGA: poprawne zgłoszenie wymaga wykonania obu powyższych czynności.

Zgłoszenia należy dokonać w terminie do dnia 15.10.2021.

Wszystkie pytania dotyczące spotkań IAEA prosimy kierować na adres nla@paa.gov.pl

09.09.2021  Konferencja: Adaptacja do zmian klimatu: wyzwania i możliwości w gospodarce wodnej

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje o możliwości uczestnictwa online w konferencji pt. „Adaptacja do zmian klimatu: wyzwania i możliwości w gospodarce wodnej”. Szczegółowy program konferencji [pobierz]

16.08.2021

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że dnia 10 sierpnia zmarł Profesor Janusz Ostrowski – hydrolog, wieloletni pracownik naukowy IMGW w Warszawie. Profesor Ostrowski zajmował modelowaniem procesu opad-odpływ w małych zlewniach rzecznych.

Nekrolog-J.Ostrowski

01.06.2021 APEL

Szanowni Państwo

Prosimy o zapoznanie się z apelem skierowanym do przedstawicieli branży wodnej o szersze włączenie się specjalistów w proces edytowania czasopisma Gospodarka Wodna. Zapoznaj się z treścią apelu.

07.04.2021 XLVIII SZKOŁA „WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA HYDROLOGII”

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

we współpracy z

Sekcją Hydrologii Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk

organizuje

XLVIII SZKOŁĘ „WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA HYDROLOGII”

HYDROLOGIA DLA ROZWOJU I PLANOWANIA

11–13 maja 2021

KOMUNIKAT 2

Szkoła „Współczesne Zagadnienia hydrologii” skierowana jest do naukowców, badaczy, pracowników administracji oraz praktyków zajmujących się rozwiązywaniem problemów związanych z tematyką wodną oraz implementacją ich rozwiązań w gospodarce.

Celem Szkoły jest prezentacja najnowszego stanu wiedzy i osiągnięć współczesnej hydrologii w aspekcie rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. Obecnie stosowane zarządzanie partycypacyjne w gospodarce wymaga podejścia komplementarnego i rozwijania zarówno edukacji obywatelskiej jak i edukacji w zakresie hydrologii i jej implementacji w gospodarce.

Ze względu na sytuację związaną z COVID-19, tegoroczna XLVIII Szkoła „Współczesne Zagadnienia Hydrologii” odbędzie się w trybie on-line. Szczegóły organizacyjne oraz zgłoszenie znajdują się na stronie https://szkolahydrologii.imgw.pl

Szanowni Państwo, zapraszamy do aktywnego wzięcia udziału w Szkole.

Termin i miejsce:               11–13 maja 2021r., on-line

 

Komitet organizacyjny:    prof. Laura RADCZUK – Opiekun Naukowy

 dr hab. inż. Tamara TOKARCZYK, prof. IMGW PIB – kierownik Szkoły

                                             Jolanta Buczyńska – sekretariat

Zgłoszenia:                         Termin nadsyłania zgłoszeń za uczestnictwo w XLVIII Szkole „Współczesne Zagadnienia Hydrologii” – 20.04.2021.

                                             Osoby zgłaszające komunikat – maksymalny czas wystąpienia 30 min.

 Rejestracja on-line: https://szkolahydrologii.imgw.pl

 kontakt: jolanta.buczynska@imgw.pl

 kontakt tel.: tel. (22) 56-94-563, kom. 503-122-345

30.03.2021 – Życzenia wielkanocne

Życzenia wielkanoc 2021

Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Hydrologów Polskich w sprawie przebiegu trasy S50 przez Jezioro Zegrzyńskie („Zalew Zegrzyński”)

17.12.2020

13.12.2020

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy od uczestnictwa w seminarium naukowym mającym charakter panelu dyskusyjnego, na temat: „Susza – wyzwania i perspektywy”. Seminarium jest organizowane przez Stowarzyszenie Hydrologów Polskich, przy współpracy z Wydziałem Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Seminarium odbędzie się 28 stycznia 2021 roku (czwartek), w formie online, za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Pobierz plan seminarium [formaty docx i pdf].

Jako Paneliści wystąpią:

 • dr Małgorzata Stolarska (WIND-HYDRO) – tytuł wystąpienia: „Plany przeciwdziałania skutkom suszy – opracowanie i wdrożenie”;
 • dr hab. inż. Tamara Tokarczyk, prof. IMGW PIB (IMGW PIB) – tytuł wystąpienia: „Susza w świecie zmodyfikowanym przez człowieka – zagrożenie i szanse”;
 • Rafał Mańkowski (Polska Izba Ubezpieczeń) – tytuł wystąpienia: „Ocena suszy na potrzeby ubezpieczeń – wymagania i problemy”;
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) – tytuł wystąpienia: „Wykorzystanie właściwości retencyjnych gleb w walce z suszą”;
 • dr hab. Edmund Tomaszewski, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki w Łodzi) – tytuł wystąpienia: „Aktualne problemy w monitoringu i ocenie susz”;
 • dr hab. Mirosław Żelazny, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – tytuł wystąpienia: „Zasoby wodne Polski – fakty i mity”.

Aby uczestniczyć w Seminarium należy zarejestrować się za pomocą formularza zgłoszeniowego. Uczestnicy nie ponoszą kosztów udziału w seminarium.

Rejestracja będzie możliwa do 18 stycznia 2021 roku.

Po zakończeniu rejestracji organizatorzy roześlą informacje techniczne dotyczące logowania do platformy Microsoft Teams.

10.12.2020

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy o śmierci Pana Profesora Janusza Kindlera – wieloletniego pracownika naukowo-badawczego Instytutu Systemów Inżynierii Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Żegnamy wybitnego specjalistę z zakresu zarządzania systemami gospodarki wodnej i ochrony środowiska oraz człowieka niezwykłej kultury i otwartego na drugą osobę.

Najbliższym Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich

28.11.2020

Szanowni Państwo,
na portalu Open Eyes Economy Summit został umieszczony zbiorczy raport podsumowujący Alerty Wodne. Alerty Wodne to inicjatywa think tanku Open Eyes Economy oraz Kolegium Gospodarki i Administracji  Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wszystkimi raportami: pobierz raport podsumowujący alerty. Pozostałe alerty można pobrać ze strony internetowej: www.oees.pl/dobrzewiedziec

04.10.2020

W dniu 20 października 2020 w budynku Concordia Design Hub na Wyspie Słodowej we Wrocławiu o godz. 10.00 odbędzie się Okrągły Stół pt. „Gospodarowanie Wodą – wyzwania dla Polski.

Diagnoza struktury gospodarki wodnej

Rejestracja on-line na konferencję

28.09.2020

Prezydium Zarządu Głównego SHP informuje, że najbliższy egzamin stwierdzający kwalifikacje do wykonywania dokumentacji hydrologicznych odbędzie się 10 listopada 2020 r. w godz. 11:00 do 15:00 w Uniwersytecie Warszawskim, ul. Krakowskie Przedmieście 30, sala 102.

Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania dokumentacji hydrologicznych [pobierz]
wraz z załącznikami prosimy przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Dr inż. Agnieszka Cupak
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków

Na zgłoszenia czekamy do 20 października 2020 r.

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne i egzaminacyjne wynosi 1401,00 zł. Opłata za egzamin poprawkowy wynosi 841 zł (Uchwała ZG SHP nr 2/02/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.). W tytule przelewu prosimy podać „Imię i nazwisko i dopisek Opłata za egzamin 2020.

Numer konta bankowego SHP:
Santander Bank
1 Oddział w Warszawie
59 1090 1014 0000 0001 0663 2232

04.06.2020

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje o przesunięciu terminu konferencji pt „HYDROLOGIA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI WODNYMI” na 23-24.09.2021 r. Konferencja jest planowana w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Szczegóły znajdują się zakładce „Konferencje i seminaria”.

>> Oświadczenie<< 

04.06.2019

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje o możliwości podjęcia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie studiów podyplomowych z zakresu: „Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej” w roku akademickim 2019-20. Więcej informacji o studiach znajduje się na stronie: https://podyplomowe.urk.edu.pl .

25.04.2019

Zarząd Główny SHP zaprasza członków Stowarzyszenia na II termin Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego, które odbędzie się 06 maja 2019 r. o godz. 15:00 w siedzibie SHP – które odbędzie się 6 maja 2019 r. o godz. 15:00 na Uniwersytecie Warszawskim, w Sali Kolumnowej (III p) na ulicy Karowej 20. Z uwagi na podejmowane ważne decyzje prosimy o niezawodne przybycie.

>> Regulamin Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego << 

>> Program Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego <<

06.03.2019

Komisja Europejska (DG ENV) prowadzi obecnie proces przeglądu skuteczności dyrektyw wodnych, tzw. Fitness Check, obejmujący Ramową Dyrektywę Wodną, Dyrektywę ws. Wód Podziemnych i Dyrektywy w sprawie Środowiskowych Norm Jakości, a także Dyrektywę Powodziową. Celem tego procesu jest ocena, na ile obecnie obowiązujące ramy prawne i regulacje wprowadzone tymi dyrektywami przyczyniają się do zakładanych celów.

W celu zebrania jak największej liczby opinii, Komisja zaprosiła do ich wyrażenia również organizacje pozarządowe i wszystkich zainteresowanych. Uwagi można słać poprzez wypełnienie kwestionariusza dostępnego na stronie: http://ec.europa.eu/environment/water/fitness_check_of_the_eu_water_legislation/index_en.htm

Konsultacje trwają do 11 marca br. Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem: http://ec.europa.eu/environment/water/fitness_check_of_the_eu_water_legislation/index_en.htm

Dodatkowo, Komisja liczy na aktywny udział ekspertów zaangażowanych w implementację ww. dyrektyw. Specjalnie dla nich przygotowano dodatkowe kwestionariusze, dostępne pod adresem: https://www.surveymonkey.co.uk/r/supportFCWFDFD

Termin na przesłanie uwag przy użyciu tych formularzy mija 29 marca b.r.

Po zakończeniu konsultacji Komisja planuje przeprowadzenie serii bezpośrednich wywiadów z autorami uwag. Celem tych wywiadów będzie doprecyzowanie niektórych uwag i opinii przesłanych w kwestionariuszach.

01.03.2019

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich uprzejmie przypomina o obowiązku regularnego płacenia składek członkowskich wynikających z przynależności do SHP. W bieżącym roku roczna składka członkowska wynosi 60 zł. Seniorzy (70 +) nie uiszczają opłaty członkowskiej.

23.02.2019

W dniu 23 lutego 2019 roku w siedzibie Stowarzyszenia Hydrologów Polskich na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Krakowskie Przedmieście 30, miało miejsce Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Podczas obrad przedstawiono sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w kadencji 2016-2018, sprawozdanie finansowe oraz wyniki prac Komisji Rewizyjnej.

18.02.2019

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dn. 8. lutego b.r. Prof. dr inż. Jana Zielińskiego, wybitnego hydrotechnika, wieloletniego Dyrektora Naczelnego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, znakomitego wykładowcy Politechniki Warszawskiej i uczelni zagranicznych,  opiekuna młodej kadry przyszłych specjalistów z dziedziny budownictwa wodnego.
Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim Profesora składa Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich.

31.01.2019

Zarząd Główny SHP zaprasza członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się 23. lutego 2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie SHP – na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Krakowskie Przedmieście 30. W przypadku nie spełnienia wymogu kworum w ww. terminie, termin drugiego Walnego Zebrania SHP zaplanowano na 23. lutego 2019 na godzinę 11:30. Z uwagi na podejmowane ważne decyzje prosimy o niezawodne przybycie.

>> Program Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego <<

>> Regulamin Walnego Zebrania <<

28.01.2019

Trwa głosowanie w plebiscycie „Złoty Inżynier 2019”. W gronie kandydatów do tytułu są osoby związane z hydrologią i gospodarką wodną. Zachęcamy do poparcia kandydatów z branży wodnej. Głosować można do 3 lutego 2019 roku.

30.12.2018

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dn. 30 grudnia 2018 r. Pani Ewy Skupińskiej, Redaktor Naczelnej czasopisma „Gospodarka Wodna”. Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłej składa Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich.

12.12.2018

Zarząd Główny SHP urzejmie informuje o dwóch nadchodzących wydarzeniach w 2019 roku:
 • Konferencja nt. Universities and Climate Change: Understanding and managing the extreme impacts of climate change, która odbędzie się na UW w dniach 4-5 lipca 2019.

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem: https://www.haw-hamburg.de/en/ftz-nk/events/warsaw2019.html

 • II Międzynarodowe Tatrzańskie Warsztaty Hydrologiczne pt. Sustainable water resources management in high mountains in the Baltic Sea Region, które odbędą się w dniach 10-13 czerwca 2019 r. w Zakopanem i Tatrzańskim Parku Narodowym.

Szczegółowe informacje na temat warsztatów można znaleźć na stronie http://geo.uj.edu.pl/konferencja/tatra2019/

12.12.2018

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich uprzejmie przypomina o obowiązku regularnego płacenia składek członkowskich wynikających z przynależności do SHP. W bieżącym roku roczna składka członkowska wynosi 60 zł. Seniorzy (70 +) nie uiszczają opłaty członkowskiej.

05.11.2018

Zarząd Główny SHP z przyjemnością informuje, iż Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w uznaniu wybitnych osiągnięć w dziedzinie hydrologii, nadał godność doktora honoris causa profesorowi Zbigniewowi Kundzewiczowi. Uroczyste wręczenia dyplomu doktora h.c. będzie miało miejsce w Auli Kryształowej SGGW dn. 29.11.2019 roku

29.10.2018

Kolejne – 27 Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki (IUGG), w skład której wchodzi także Międzynarodowa Asocjacja Badań Hydrologicznych (IAHS), odbędzie się w Montrealu w dn. 8-18 lipca 2019 roku. Szczegółowe informacje i sposób rejestracji podane są pod adresem: http://iugg2019montreal.com/index.html

12.09.2018

Stowarzyszenie Hydrologów Polskich przy współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim organizuje zajęcia terenowe w zakresie pośrednich metod pomiaru natężenia przepływu przy zastosowaniu różnych technik pomiarowych:

 1. ADCP
 2. Flow Tracker: metody mean section oraz midsection,
 3. Metoda chemiczna

Pomiary będą wykonane rzece Rudawie w Krakowie dnia 26 października  (piątek) o godz. 10.30.

Prosimy o wypełnienie Karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres podany w formularzu zgłoszenia do dnia 15 października (poniedziałek).

Zainteresowanym prześlemy informację szczegółową w komunikacie nr 2.

>> Karta zgłoszenia <<

27.07.2018

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje że wyniki X edycji Konkursu Stowarzyszenia Hydrologów Polskich na najlepszą pracę dyplomową z hydrologii im. Kazimierza Dębskiego zostaną ogłoszone podczas Wykładu Inauguracyjnego III Krajowy Kongres Hydrologiczny dnia 19 września br. na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Laureatom konkursu, a także Promotorom nagrodzonych prac wręczone będą okolicznościowe dyplomy.

Wszystkich uczestników Konkursu i ich Promotorów zapraszamy do  wzięcia udziału w uroczystym otwarciu III KKH.

Informację o gronie Laureatów Konkursu (w kolejności alfabetycznej) przekażemy w drugiej połowie sierpnia drogą mejlową, po posiedzeniu Komisji Konkursowej (która będzie obradować w 3 tygodniu sierpnia).

01.07.2018

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje o możliwości podjęcia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie studiów podyplomowych z zakresu: *Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii  i gospodarce wodnej * Więcej informacji o studiach znajduje się na stronie:https://podyplomowe.urk.edu.pl 

29.05.2018

Zarząd Główny SHP ogłasza XI  edycję Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z hydrologii im. Kazimierza Dębskiego. Wniosek wraz z załączoną dokumentacją należy przesłać na adres Stowarzyszenia Hydrologów Polskich do 15.01.2019 r.
Wyniki X edycji Konkursu (obejmujacego prace obronione w 2017 roku) zostaną ogłoszone podczas otwarcia III Krajowego Kongresu Hydrologicznego 19 września 2018 r.

07.04.2018

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich uprzejmie przypomina o obowiązku regularnego płacenia składek członkowskich wynikających z przynależności do SHP. W bieżącym roku roczna składka członkowska wynosi 60 zł. Seniorzy (70 +) nie uiszczają opłaty członkowskiej.

07.03.2018

W dniach 15-18 maja w Gdańsku odbędzie się XXXVII OGÓLNOPOLSKA SZKOŁA HYDRAULIKI – OSH2018 “Problemy przepływu wody na obszarach zurbanizowanych”. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://osh.urk.edu.pl/.

28.02.2018

Informacja o międzynarodowej konferencji poświęconej badaniom hydrologicznym w małych, reprezentatywnych zlewniach doświadczalnych ERB (Euromediterranean Network of Experimental and Representative Basins), która odbędzie się w dniach 11-14 września 2018 w Darmstadt w Niemczech pod hasłem “Innovative monitoring techniques and modelling approaches for analysing hydrological processes in small basins”. Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne są tutaj.

23.01.2018

W programie III Krajowego Kongresu Hydrologicznego przewidujemy przeprowadzenie sesji poświęconych pamięci wybitnych uczonych i osobistości:
– prof. dr hab. inż. Marii Ozga – Zielińskiej,
– prof. dr hab. inż. Witolda Strupczewskiego.

10.01.2018

Zarząd Główny SHP uprzejmie informuje iż w dniu 22 marca 2018 roku odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Hydrologiczna „Naturalne i antropogeniczne zmiany obiegu wody” w Poznaniu. Partnerem Konferencji jest Stowarzyszenie Hydrologów Polskich. Konferencja organizowana jest z okazji Światowego Dnia Wody, który w 2018 roku odbywa się pod hasłem „Natura dla wody – Nature for Water”.  Konferencja adresowana jest przede wszystkim do doktorantów i studentów Nauk o Ziemi i służyć ma wymianie doświadczeń oraz integracji środowiska młodych hydrologów. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2018 roku. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

>> Komunikat 1 <<

05.01.2018

Informacja o II Międzynarodowym Forum Młodych pt. „Ochrona Gleby i Wody” oraz o Sympozjum ICCE- 2018 pt. „Wpływ Zmian Klimatycznych na Dynamikę Transportu Rumowiska: Pomiary, Modelowanie i Redukcja” organizowanym w Uniwersytecie Łomonosowa w Moskwie w dn. 27-31.08.2018. Szczegółowe informacje tutaj.