25.04.2024  IV Wodny Okrągły Stół

W dniu 24 kwietnia 2024 r. na Politechnice Wrocławskiej odbył się IV Wodny Okrągły Stół, który jest częścią wydarzenia: Miasto–Woda–Jakość życia. Tematyką IV-go Wodnego Okrągłego Stołu była Woda w rolnictwie – szanse i zagrożenia.

Zarząd Główny SHP był reprezentowany przez Prezesa Andrzeja Wałęgę i członka Zarządu – Tamarę Tokarczyk, którzy byli panelistami.

IV Wodny Okrągły Stół

21.04.2024  Przedstawiciele SHP na zjeździe Europejskiej Unii Geofizyki

Przedstawiciele SHP: Andrzej Wałęga – prezes, Kazimierz Banasik – vice prezes oraz Beniamin Więzik – prezes honorowy, reprezentowali SHP w zjeździe członków Europejskiej Unii Geofizyki, który odbył się w dniach 14-20 kwietnia 2024 r. w Wiedniu. Zaprezentowano poster pt. Influence of Design Storm Profiles on Flood Peak Discharge in a Small River Catchment.

W zjeździe Europejskiej Unii Geofizyki uczestniczyło ponad 17 tys. osób ze 131 krajów. Ponad 2,5 tys. osób śledziło to wydarzenie w trybie online. Zaprezentowano ponad 5 tys. referatów i ponad 4.5 tys. posterów.

04.04.2024  Przedstawiciele SHP na spotkaniu w władzami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

W dniu 4. kwietnia 2024 r. przedstawiciele SHP w osobach Prezes Andrzej Wałęga, Vice Prezesi: Kazimierz Banasik i Artur Magnuszewski oraz prezes honorowy Beniamin Więzik, uczestniczyli w spotkaniu z władzami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. PGE WP reprezentowali:

 • Zastępca Prezesa PGW Wody Polskie ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą – Mateusz Balcerowicz,
 • Dyrektor – Marta Barszczewska,
 • Dyrektor – Andrzej Kulon.

Tematem spotkania była przyszła współpraca SHP i PGW WP. Podczas spotkania poruszono tematy: zmian w Ustawie Prawo wodne, szczególnie w obszarze przywrócenia uprawnień do wykonywania dokumentacji hydrologicznych; aktualizacji metodyki obliczania opadów maksymalnych rocznych i przepływów maksymalnych rocznych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia na potrzeby określania stref zagrożenia powodziowego oraz organizacji kursów i szkoleń z zakresu hydrologii.

03.04.2024  Konferencja pt. Woda – kluczowy czynnik rozwoju cywilizacji

W dniach 18-20 września 2024 roku planowana jest konferencja naukowo-techniczna pt. Woda – kluczowy czynnik rozwoju cywilizacji, która odbędzie się na Uniwersytecie Jagiellońskim. Termin rejestracji na konferencję został przedłużony do 15.05.2024 r.

26.03.2024  Życzenia świąteczne

Życzenia WIelkanocne 2024

25.01.2024 Nekrolog – prof. Andrzej Byczkowski

nekrolog

28.09.2023 Uroczystość wręczenia nagród laureatom XV edycji Konkursu im. Prof. Kazimierza Dębskiego

W trakcie seminarium naukowo-technicznego, które odbyło się 28 września 2023 r. na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom XV edycji Konkursu im. Prof. Kazimierza Dębskiego na najlepszą pracę dyplomową z hydrologii. Laureatami konkursu zostali:

I miejsce

Praca licencjacka (I stopień) Weroniki Skorupy pod kierunkiem dr Maksyma Łaszewskiego pt. Przestrzenne i sezonowe zróżnicowanie wewnątrzdobowej dynamiki temperatury wody cieków nizinnych. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

II miejsce

Praca licencjacka (I stopień) Katarzyny Filip pod kierunkiem dr Agnieszki Rajwy-Kuligiewicz pt. Zróżnicowanie przepływu i odpływu Starej Rzeki w wieloleciu 1990-2019. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Hydrologii.

III miejsce

Praca magisterska (II stopień) Natalii Ambrosiewicz pod kierunkiem dr Barbary Elżbiety Nowickiej pt. Ocena zmienności zasobów wodnych wybranych jezior Pojezierza Mazurskiego. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

Laureatom serdecznie gratulujemy.

11.08.2023 Uczestnictwo w 28 Zgromadzeniu Międzynarodowego Stowarzyszenia Geodezji i Geofizyki IUGG

W dniach 11.07 do 20.07. 2023 r. trzech przedstawicieli Zarządu Głównego SHP: Prof. Kazimierz Banasik, Prof. Beniamin Więzik oraz dr hab. inż. Andrzej Wałęga uczestniczyli w 28 Zgromadzeniu Międzynarodowego Stowarzyszenia Geodezji i Geofizyki IUGG, które miało miejsce w Berlinie, gdzie zaprezentowali poster pt. Influence of land cover data sources on an estimation of runoff according to SCS-CN and modified MSME Model.

IUGG1 IUGG2

 

28.07.2023 Zarząd Gółwny SHP informuje o BUP Symposium 2023 (Baltic University Programme)

The Baltic University Programme’s Coordinating Secretariat welcomes you to present your research at the BUP Symposium being held 7-8 November 2023.

The Symposium is a platform where the regional educational and research communities can get together and get to know their colleagues at BUP participating universities. The Symposium is an arena where you can disseminate recent research and where new discussions and collaborations can begin. We are challenging researchers from different disciplines with an interest in the Baltic Sea Region as an empirical field to discuss Sustainable Development in the Baltic Sea Region. We focus on research having an inter-/multi disciplinary approach.

The Symposium will feature oral presentations from researchers. The presentations will be sorted within the 10 BUP themes. On the second day, there will be a session that focuses on future research collaboration and projects. Those that attend will get to share new research and project ideas as well as search for new project partners. This will be an opportunity to establish new contacts in a related field in different countries and universities; internationalisation in practice.

We welcome researchers to register to present at the BUP Symposium 2023.

The last day to register to present at the Symposium is 31 July 2023.

Register to present at the BUP Symposium 2023.

Read more about the BUP Symposium 2023.

Marketing material: Google Drive folder.

27.06.2023 Ogólnopolska Konferencja Hydrologiczna „Hydrologia i Człowiek. Interakcje i wyzwania.”

W imieniu organizatorów zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Hydrologiczną „Hydrologia i Człowiek. Interakcje i wyzwania.” organizowaną w dniach 6–7 czerwca 2024 r. w Łodzi.

Do pobrania Komunikat 1.

Szczegóły na stronie internetowej: http://hydro.geo.uni.lodz.pl

20.05.2023 VI edycja Studiów Podyplomowych „Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej”

Uprzejmie informujemy iż 17 lipca 2023 roku rozpoczyna się rekrutacja na VI edycję Studiów Podyplomowych „Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej”. Studia realizowane są na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Studia Podyplomowe kierowane są do absolwentów studiów, studentów studiów doktoranckich, a także osób zawodowo zajmujących się zagadnieniami hydrologiczno-hydraulicznymi.

Studia podyplomowe umożliwiają zdobycie wiedzy na temat hydrologii i hydrauliki, wymaganej do egzaminu na uprawnienia hydrologiczne Stowarzyszenia Hydrologów Polskich. Studia kończą się egzaminem dyplomowym oraz wydaniem świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych.

Do pobrania szczegóły dotyczące przebiegu studiów.

10.02.2023 Zatrzymaj wodę – efekty wdrażania działań zwiększających retencję wodną w Polsce

retencja

 

Szanowni Państwo,

Minister Infrastruktury zaprasza na konferencję „Zatrzymaj wodę – efekty wdrażania działań zwiększających retencję wodną w Polsce”.

Konferencja odbędzie się 2 marca 2023 r. o godz. 10.30 w Hotelu Novotel Centrum Warszawa (ul. Marszałkowska 94/98). Osoby chętne, które nie mogą wziąć udziału w wydarzeniu w formie stacjonarnej zapraszamy do oglądania transmisji on-line. Dostęp do transmisji jest bezpłatny.

Jest to druga konferencja Ministra Infrastruktury promująca Program przeciwdziałania niedoborowi wody (PPNW). Program zakłada połączenie wszelkich dostępnych metod retencjonowania wody: retencji różnej skali, sztucznej i naturalnej oraz melioracji, aby ograniczyć ryzyko powodziowe oraz złagodzić skutki suszy. Szczegółowe informacje na temat Programu są dostępne na  stronie Ministerstwa Infrastruktury https://www.gov.pl/retencja

Program konferencji obejmuje prezentacje działań zwiększających retencję wodną, efekty ich realizacji, a także plany realizacji działań w kontekście nowej perspektywy finansowej. Na koniec przedstawione będą wyniki badań na temat postrzegania retencji wodnej przez różne grupy interesariuszy.

Rejestracja na konferencję trwa do 19 lutego 2023 r.

Z uwagi na limitowaną liczbę miejsc dla uczestników stacjonarnych o zapisie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wybrania stacjonarnej formy uczestnictwa prosimy o ograniczenie reprezentacji jednej instytucji do 5 osób. Jednocześnie informujemy, iż wszyscy zainteresowani mogą korzystać z transmisji on-line. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc. Potwierdzenie uczestnictwa Państwa w konferencji będzie przekazane drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres email.

Formularz rejestracji na spotkanie znajduje się tutaj.

Informujemy, że spotkania będą rejestrowane (audio-video).

Uprzejmie informujemy, że udział w konferencji jest bezpłatny. Potwierdzenie Państwa uczestnictwa w konferencji w formie stacjonarnej zostanie wysłane na podany w formularzu adres e-mail tydzień przed wydarzeniem, natomiast link do platformy, na której odbędzie się transmisja zostanie przekazany najpóźniej w dniu poprzedzającym konferencję. Organizator konferencji nie zapewnia i nie pośredniczy w zapewnieniu noclegu oraz nie zwraca kosztów przejazdu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne podczas transmisji wydarzenia związane z indywidualnymi ustawieniami urządzeń, oprogramowania oraz jakością połączenia internetowego uczestników spotkania. 

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych do udziału w konferencji.

Z poważaniem,

Organizator konferencji

MI_NFOS

elementy-05

 

22.12.2022 Wyróżnienie profesorów zasłużonych dla Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW

W dniu 13 grudnia 2022 r. na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie odbyła się niezwykle miła uroczystość wyróżnienia profesorów zasłużonych dla Wydziału. Wyróżnienia otrzymali:

prof. dr. hab. inż. Alojzy Szymański – Prodziekan, Dziekan, Prorektor, Rektor SGGW,
prof. dr. hab. inż Kazimierz Banasik – Prodziekan, Dziekan, Prorektor SGGW,
prof. dr. hab. inż Jerzy Jeznach – Prodziekan, Dziekan,
prof. dr. hab. inż Józef Mosiej – Koordynator Uniwersytetu Bałtyckiego w SGGW.

wyróżnieni wyróżnieni

Wszystkim wyróżnionym składany serdeczne gratulacje oraz życzymy zdrowia i dalszej aktywnej działalności.

Na szczególne podziękowania zasługuje Pan Profesor Kazimierz Banasik, Prezes dwóch kadencji, a obecnie Wiceprezes Stowarzyszenia Hydrologów Polskich. Gratulujemy Panu Profesorowi osiągnięć na polu naukowym, organizacyjnym i dydaktycznym w zakresie hydrologii. Pana działania przyczyniły się do wzrostu znaczenia Stowarzyszenia nie tylko w kraju, ale i zagranicą. Jesteśmy przekonani, że będzie nas Pan Profesor wspierał w dalszych latach swojej działalności.

W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Hydrologów Polskich

Andrzej Wałęga

Prezes SHP

05.10.2022 Relacja z IV Krajowego Kongresu Hydrologicznego

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z IV Krajowego Kongresu Hydrologicznego, który odbył się w dniach 21-23 września 2022 roku na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

24.06.2022 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze SHP

W dniu 24 czerwca 2022 roku na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego odbył się drugi termin Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia Hydrologów Polskich. W wyniku wyborów wyłoniono skład Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego na kadencję 2022-2024. 

Prezes: Andrzej Wałęga

Wiceprezesi:

 • Kazimierz Banasik
 • Artur Magnuszewski

Sekretarz: Agnieszka Cupak

Skarbnik: Adam Krajewski 

Członkowie zarządu:

 • Leszek Hejduk
 • Małgorzata Bogucka -Szymalska
 • Tamara Tokarczyk
 • Barbara Nowicka

Komisja rewizyjna:

 • Agnieszka Śliwa – Przewodnicząca
 • Mirosław Żelazny
 • Agnieszka Rutkowska 

Sąd koleżeński:

 • Bogdan Ozga-Zieliński – Przewodniczący
 • Sylwester Tyszewski
 • Ewa Kaznowska
 • Marek Sowiński 
 • Stanisław Węglarczyk

10.06.2022 Program Hydrostrateg

Szanowni Państwo, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje uruchomić program HYDROSTRATEG, który odpowiada na strategiczne wyzwania związane z gospodarka wodą w Polsce. Zachęcamy do zapoznania się z założeniami programu. Uruchomienie pierwszego konkursu planowane jest na III kwartał tego roku. Informacje o programie znajdują się na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/ncbr/nowy-program-strategiczny-ncbr

09.06.2022 Uczestnictwo w Zgromadzeniu Naukowym Międzynarodowej Asocjacji Nauk Hydrologicznych IAHS

W dniach 30.05 do 3.06. 2022 r. trzech przedstawicieli Zarządu Głównego SHP: Prof. Kazimierz Banasik, Prof. Beniamin Więzik oraz dr hab. inż. Andrzej Wałęga uczestniczyli w Zgromadzeniu Naukowym Międzynarodowej Asocjacji Nauk Hydrologicznych IAHS, które odbyło się w Montpellier, Francja. W czasie tego wydarzenia obchodzono 100-lecie IAHS. Przedstawiciele SHP, wraz z Panią Magdaleną Grzebinoga z firmy MGGP S.A.  zaprezentowali poster pt. The Flood Risk Assessment in cities as an element of a Flood Risk Management: a case study of Krakow, Poland

IAHS IAHS

25.05.2022 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich zaprasza Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się 10 czerwca 2022 r. o godz. 12:30 w Uniwersytecie Warszawskim, przy ul. Karowej 20, w Sali Kolumnowej.

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Hydrologów Polskich, art. 19 , pkt 1: „Walne Zebranie SHP podejmuje prawomocne uchwały przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony prawomocne uchwały mogą być przyjęte w drugim terminie niezależnie od liczby osób uprawnionych do głosowania.” W związku z tym zapisem w przypadku braku wymaganego kworum podczas Walnego Zebrania, konieczne będzie zwołanie zebrania w drugim terminie, tj. po 10 czerwca.

Program Walnego Zebrania
Regulamin Walnego Zebrania

12.04.2022 IV Krajowy Kongres Hydrologiczny

IV Krajowy Kongres Hydrologiczny odbędzie się w dniach 21-23 września 2022 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa. Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji prosimy dokonywać za pomocą internetowego formularza elektronicznego – https://kongreshydrologiczny.urk.edu.pl/rejestracja.html

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatami.

11.04.2022 Życzenia wielkanocne

Życzenia Wielkanocne

20.12.2021 Życzenia świąteczne
zyczenia 2021

13.10.2021 Składamy kondolencje

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy o śmierci Pani Profesor Renaty Julity Romanowicz – pracownika naukowego Zakładu Hydrologii i Hydrodynamiki Instytutu Geofizyki PAN, wieloletniej sekretarz Komitetu Geofizyki PAN, członkini Stowarzyszenia Hydrologów i Klimatologów Polskich, edytora tematycznego czasopism naukowych Journal of Hydrological Sciences oraz Acta Geophysica. Pani Profesor Renata Julita Romanowicz była wybitnym, ogromnie cenionym w kraju i zagranicą geofizykiem-hydrologiem oraz człowiekiem niezwykłej kultury i otwartości na drugą osobę.

Najbliższym Pani Profesor składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich

Renata-Romanowicz-nekrolog-3

11.10.2021  IAEA Virtual Regional Training Course on Isotope Hydrology

Zarząd Główny SHP przekazuje informacje o spotkaniu IAEA Virtual Regional Training Course on Isotope Hydrology (EVT2104696), które odbędzie się wirtualnie w dniach od 16 listopada 2021 r. do 10 maja 2022 r.

Information sheet [pobierz]

Information letter [pobierz]

W przypadku chęci wzięcia udziału w ww. spotkaniu należy:

 1. Wypełnić aplikację w systemie INTOUCH+ https://www.iaea.org/resources/databases/intouch-
 2. Wypełnić i przesłać na adres nla@paa.gov.pl podpisane oświadczenie o zgłoszeniu kandydata na spotkanie [pobierz].

UWAGA: poprawne zgłoszenie wymaga wykonania obu powyższych czynności.

Zgłoszenia należy dokonać w terminie do dnia 15.10.2021.

Wszystkie pytania dotyczące spotkań IAEA prosimy kierować na adres nla@paa.gov.pl

09.09.2021  Konferencja: Adaptacja do zmian klimatu: wyzwania i możliwości w gospodarce wodnej

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje o możliwości uczestnictwa online w konferencji pt. „Adaptacja do zmian klimatu: wyzwania i możliwości w gospodarce wodnej”. Szczegółowy program konferencji [pobierz]

16.08.2021

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że dnia 10 sierpnia zmarł Profesor Janusz Ostrowski – hydrolog, wieloletni pracownik naukowy IMGW w Warszawie. Profesor Ostrowski zajmował modelowaniem procesu opad-odpływ w małych zlewniach rzecznych.

Nekrolog-J.Ostrowski

01.06.2021 APEL

Szanowni Państwo

Prosimy o zapoznanie się z apelem skierowanym do przedstawicieli branży wodnej o szersze włączenie się specjalistów w proces edytowania czasopisma Gospodarka Wodna. Zapoznaj się z treścią apelu.

07.04.2021 XLVIII SZKOŁA „WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA HYDROLOGII”

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

we współpracy z

Sekcją Hydrologii Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk

organizuje

XLVIII SZKOŁĘ „WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA HYDROLOGII”

HYDROLOGIA DLA ROZWOJU I PLANOWANIA

11–13 maja 2021

KOMUNIKAT 2

Szkoła „Współczesne Zagadnienia hydrologii” skierowana jest do naukowców, badaczy, pracowników administracji oraz praktyków zajmujących się rozwiązywaniem problemów związanych z tematyką wodną oraz implementacją ich rozwiązań w gospodarce.

Celem Szkoły jest prezentacja najnowszego stanu wiedzy i osiągnięć współczesnej hydrologii w aspekcie rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. Obecnie stosowane zarządzanie partycypacyjne w gospodarce wymaga podejścia komplementarnego i rozwijania zarówno edukacji obywatelskiej jak i edukacji w zakresie hydrologii i jej implementacji w gospodarce.

Ze względu na sytuację związaną z COVID-19, tegoroczna XLVIII Szkoła „Współczesne Zagadnienia Hydrologii” odbędzie się w trybie on-line. Szczegóły organizacyjne oraz zgłoszenie znajdują się na stronie https://szkolahydrologii.imgw.pl

Szanowni Państwo, zapraszamy do aktywnego wzięcia udziału w Szkole.

Termin i miejsce:               11–13 maja 2021r., on-line

 

Komitet organizacyjny:    prof. Laura RADCZUK – Opiekun Naukowy

 dr hab. inż. Tamara TOKARCZYK, prof. IMGW PIB – kierownik Szkoły

                                             Jolanta Buczyńska – sekretariat

Zgłoszenia:                         Termin nadsyłania zgłoszeń za uczestnictwo w XLVIII Szkole „Współczesne Zagadnienia Hydrologii” – 20.04.2021.

                                             Osoby zgłaszające komunikat – maksymalny czas wystąpienia 30 min.

 Rejestracja on-line: https://szkolahydrologii.imgw.pl

 kontakt: jolanta.buczynska@imgw.pl

 kontakt tel.: tel. (22) 56-94-563, kom. 503-122-345

30.03.2021 – Życzenia wielkanocne

Życzenia wielkanoc 2021

Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Hydrologów Polskich w sprawie przebiegu trasy S50 przez Jezioro Zegrzyńskie („Zalew Zegrzyński”)

17.12.2020

13.12.2020

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy od uczestnictwa w seminarium naukowym mającym charakter panelu dyskusyjnego, na temat: „Susza – wyzwania i perspektywy”. Seminarium jest organizowane przez Stowarzyszenie Hydrologów Polskich, przy współpracy z Wydziałem Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Seminarium odbędzie się 28 stycznia 2021 roku (czwartek), w formie online, za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Pobierz plan seminarium [formaty docx i pdf].

Jako Paneliści wystąpią:

 • dr Małgorzata Stolarska (WIND-HYDRO) – tytuł wystąpienia: „Plany przeciwdziałania skutkom suszy – opracowanie i wdrożenie”;
 • dr hab. inż. Tamara Tokarczyk, prof. IMGW PIB (IMGW PIB) – tytuł wystąpienia: „Susza w świecie zmodyfikowanym przez człowieka – zagrożenie i szanse”;
 • Rafał Mańkowski (Polska Izba Ubezpieczeń) – tytuł wystąpienia: „Ocena suszy na potrzeby ubezpieczeń – wymagania i problemy”;
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) – tytuł wystąpienia: „Wykorzystanie właściwości retencyjnych gleb w walce z suszą”;
 • dr hab. Edmund Tomaszewski, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki w Łodzi) – tytuł wystąpienia: „Aktualne problemy w monitoringu i ocenie susz”;
 • dr hab. Mirosław Żelazny, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – tytuł wystąpienia: „Zasoby wodne Polski – fakty i mity”.

Aby uczestniczyć w Seminarium należy zarejestrować się za pomocą formularza zgłoszeniowego. Uczestnicy nie ponoszą kosztów udziału w seminarium.

Rejestracja będzie możliwa do 18 stycznia 2021 roku.

Po zakończeniu rejestracji organizatorzy roześlą informacje techniczne dotyczące logowania do platformy Microsoft Teams.

10.12.2020

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy o śmierci Pana Profesora Janusza Kindlera – wieloletniego pracownika naukowo-badawczego Instytutu Systemów Inżynierii Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Żegnamy wybitnego specjalistę z zakresu zarządzania systemami gospodarki wodnej i ochrony środowiska oraz człowieka niezwykłej kultury i otwartego na drugą osobę.

Najbliższym Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich

28.11.2020

Szanowni Państwo,
na portalu Open Eyes Economy Summit został umieszczony zbiorczy raport podsumowujący Alerty Wodne. Alerty Wodne to inicjatywa think tanku Open Eyes Economy oraz Kolegium Gospodarki i Administracji  Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wszystkimi raportami: pobierz raport podsumowujący alerty. Pozostałe alerty można pobrać ze strony internetowej: www.oees.pl/dobrzewiedziec

04.10.2020

W dniu 20 października 2020 w budynku Concordia Design Hub na Wyspie Słodowej we Wrocławiu o godz. 10.00 odbędzie się Okrągły Stół pt. „Gospodarowanie Wodą – wyzwania dla Polski.

Diagnoza struktury gospodarki wodnej

Rejestracja on-line na konferencję

28.09.2020

Prezydium Zarządu Głównego SHP informuje, że najbliższy egzamin stwierdzający kwalifikacje do wykonywania dokumentacji hydrologicznych odbędzie się 10 listopada 2020 r. w godz. 11:00 do 15:00 w Uniwersytecie Warszawskim, ul. Krakowskie Przedmieście 30, sala 102.

Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania dokumentacji hydrologicznych [pobierz]
wraz z załącznikami prosimy przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Dr inż. Agnieszka Cupak
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków

Na zgłoszenia czekamy do 20 października 2020 r.

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne i egzaminacyjne wynosi 1401,00 zł. Opłata za egzamin poprawkowy wynosi 841 zł (Uchwała ZG SHP nr 2/02/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.). W tytule przelewu prosimy podać „Imię i nazwisko i dopisek Opłata za egzamin 2020.

Numer konta bankowego SHP:
Santander Bank
1 Oddział w Warszawie
59 1090 1014 0000 0001 0663 2232

04.06.2020

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje o przesunięciu terminu konferencji pt „HYDROLOGIA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI WODNYMI” na 23-24.09.2021 r. Konferencja jest planowana w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Szczegóły znajdują się zakładce „Konferencje i seminaria”.

>> Oświadczenie<< 

04.06.2019

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje o możliwości podjęcia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie studiów podyplomowych z zakresu: „Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej” w roku akademickim 2019-20. Więcej informacji o studiach znajduje się na stronie: https://podyplomowe.urk.edu.pl .

25.04.2019

Zarząd Główny SHP zaprasza członków Stowarzyszenia na II termin Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego, które odbędzie się 06 maja 2019 r. o godz. 15:00 w siedzibie SHP – które odbędzie się 6 maja 2019 r. o godz. 15:00 na Uniwersytecie Warszawskim, w Sali Kolumnowej (III p) na ulicy Karowej 20. Z uwagi na podejmowane ważne decyzje prosimy o niezawodne przybycie.

>> Regulamin Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego << 

>> Program Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego <<

06.03.2019

Komisja Europejska (DG ENV) prowadzi obecnie proces przeglądu skuteczności dyrektyw wodnych, tzw. Fitness Check, obejmujący Ramową Dyrektywę Wodną, Dyrektywę ws. Wód Podziemnych i Dyrektywy w sprawie Środowiskowych Norm Jakości, a także Dyrektywę Powodziową. Celem tego procesu jest ocena, na ile obecnie obowiązujące ramy prawne i regulacje wprowadzone tymi dyrektywami przyczyniają się do zakładanych celów.

W celu zebrania jak największej liczby opinii, Komisja zaprosiła do ich wyrażenia również organizacje pozarządowe i wszystkich zainteresowanych. Uwagi można słać poprzez wypełnienie kwestionariusza dostępnego na stronie: http://ec.europa.eu/environment/water/fitness_check_of_the_eu_water_legislation/index_en.htm

Konsultacje trwają do 11 marca br. Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem: http://ec.europa.eu/environment/water/fitness_check_of_the_eu_water_legislation/index_en.htm

Dodatkowo, Komisja liczy na aktywny udział ekspertów zaangażowanych w implementację ww. dyrektyw. Specjalnie dla nich przygotowano dodatkowe kwestionariusze, dostępne pod adresem: https://www.surveymonkey.co.uk/r/supportFCWFDFD

Termin na przesłanie uwag przy użyciu tych formularzy mija 29 marca b.r.

Po zakończeniu konsultacji Komisja planuje przeprowadzenie serii bezpośrednich wywiadów z autorami uwag. Celem tych wywiadów będzie doprecyzowanie niektórych uwag i opinii przesłanych w kwestionariuszach.

01.03.2019

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich uprzejmie przypomina o obowiązku regularnego płacenia składek członkowskich wynikających z przynależności do SHP. W bieżącym roku roczna składka członkowska wynosi 60 zł. Seniorzy (70 +) nie uiszczają opłaty członkowskiej.

23.02.2019

W dniu 23 lutego 2019 roku w siedzibie Stowarzyszenia Hydrologów Polskich na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Krakowskie Przedmieście 30, miało miejsce Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Podczas obrad przedstawiono sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w kadencji 2016-2018, sprawozdanie finansowe oraz wyniki prac Komisji Rewizyjnej.

18.02.2019

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dn. 8. lutego b.r. Prof. dr inż. Jana Zielińskiego, wybitnego hydrotechnika, wieloletniego Dyrektora Naczelnego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, znakomitego wykładowcy Politechniki Warszawskiej i uczelni zagranicznych,  opiekuna młodej kadry przyszłych specjalistów z dziedziny budownictwa wodnego.
Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim Profesora składa Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich.

31.01.2019

Zarząd Główny SHP zaprasza członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się 23. lutego 2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie SHP – na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Krakowskie Przedmieście 30. W przypadku nie spełnienia wymogu kworum w ww. terminie, termin drugiego Walnego Zebrania SHP zaplanowano na 23. lutego 2019 na godzinę 11:30. Z uwagi na podejmowane ważne decyzje prosimy o niezawodne przybycie.

>> Program Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego <<

>> Regulamin Walnego Zebrania <<

28.01.2019

Trwa głosowanie w plebiscycie „Złoty Inżynier 2019”. W gronie kandydatów do tytułu są osoby związane z hydrologią i gospodarką wodną. Zachęcamy do poparcia kandydatów z branży wodnej. Głosować można do 3 lutego 2019 roku.

30.12.2018

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dn. 30 grudnia 2018 r. Pani Ewy Skupińskiej, Redaktor Naczelnej czasopisma „Gospodarka Wodna”. Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłej składa Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich.

12.12.2018

Zarząd Główny SHP urzejmie informuje o dwóch nadchodzących wydarzeniach w 2019 roku:
 • Konferencja nt. Universities and Climate Change: Understanding and managing the extreme impacts of climate change, która odbędzie się na UW w dniach 4-5 lipca 2019.

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem: https://www.haw-hamburg.de/en/ftz-nk/events/warsaw2019.html

 • II Międzynarodowe Tatrzańskie Warsztaty Hydrologiczne pt. Sustainable water resources management in high mountains in the Baltic Sea Region, które odbędą się w dniach 10-13 czerwca 2019 r. w Zakopanem i Tatrzańskim Parku Narodowym.

Szczegółowe informacje na temat warsztatów można znaleźć na stronie http://geo.uj.edu.pl/konferencja/tatra2019/

12.12.2018

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich uprzejmie przypomina o obowiązku regularnego płacenia składek członkowskich wynikających z przynależności do SHP. W bieżącym roku roczna składka członkowska wynosi 60 zł. Seniorzy (70 +) nie uiszczają opłaty członkowskiej.

05.11.2018

Zarząd Główny SHP z przyjemnością informuje, iż Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w uznaniu wybitnych osiągnięć w dziedzinie hydrologii, nadał godność doktora honoris causa profesorowi Zbigniewowi Kundzewiczowi. Uroczyste wręczenia dyplomu doktora h.c. będzie miało miejsce w Auli Kryształowej SGGW dn. 29.11.2019 roku

29.10.2018

Kolejne – 27 Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki (IUGG), w skład której wchodzi także Międzynarodowa Asocjacja Badań Hydrologicznych (IAHS), odbędzie się w Montrealu w dn. 8-18 lipca 2019 roku. Szczegółowe informacje i sposób rejestracji podane są pod adresem: http://iugg2019montreal.com/index.html

12.09.2018

Stowarzyszenie Hydrologów Polskich przy współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim organizuje zajęcia terenowe w zakresie pośrednich metod pomiaru natężenia przepływu przy zastosowaniu różnych technik pomiarowych:

 1. ADCP
 2. Flow Tracker: metody mean section oraz midsection,
 3. Metoda chemiczna

Pomiary będą wykonane rzece Rudawie w Krakowie dnia 26 października  (piątek) o godz. 10.30.

Prosimy o wypełnienie Karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres podany w formularzu zgłoszenia do dnia 15 października (poniedziałek).

Zainteresowanym prześlemy informację szczegółową w komunikacie nr 2.

>> Karta zgłoszenia <<

27.07.2018

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje że wyniki X edycji Konkursu Stowarzyszenia Hydrologów Polskich na najlepszą pracę dyplomową z hydrologii im. Kazimierza Dębskiego zostaną ogłoszone podczas Wykładu Inauguracyjnego III Krajowy Kongres Hydrologiczny dnia 19 września br. na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Laureatom konkursu, a także Promotorom nagrodzonych prac wręczone będą okolicznościowe dyplomy.

Wszystkich uczestników Konkursu i ich Promotorów zapraszamy do  wzięcia udziału w uroczystym otwarciu III KKH.

Informację o gronie Laureatów Konkursu (w kolejności alfabetycznej) przekażemy w drugiej połowie sierpnia drogą mejlową, po posiedzeniu Komisji Konkursowej (która będzie obradować w 3 tygodniu sierpnia).

01.07.2018

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje o możliwości podjęcia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie studiów podyplomowych z zakresu: *Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii  i gospodarce wodnej * Więcej informacji o studiach znajduje się na stronie:https://podyplomowe.urk.edu.pl 

29.05.2018

Zarząd Główny SHP ogłasza XI  edycję Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z hydrologii im. Kazimierza Dębskiego. Wniosek wraz z załączoną dokumentacją należy przesłać na adres Stowarzyszenia Hydrologów Polskich do 15.01.2019 r.
Wyniki X edycji Konkursu (obejmujacego prace obronione w 2017 roku) zostaną ogłoszone podczas otwarcia III Krajowego Kongresu Hydrologicznego 19 września 2018 r.

07.04.2018

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich uprzejmie przypomina o obowiązku regularnego płacenia składek członkowskich wynikających z przynależności do SHP. W bieżącym roku roczna składka członkowska wynosi 60 zł. Seniorzy (70 +) nie uiszczają opłaty członkowskiej.

07.03.2018

W dniach 15-18 maja w Gdańsku odbędzie się XXXVII OGÓLNOPOLSKA SZKOŁA HYDRAULIKI – OSH2018 “Problemy przepływu wody na obszarach zurbanizowanych”. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://osh.urk.edu.pl/.

28.02.2018

Informacja o międzynarodowej konferencji poświęconej badaniom hydrologicznym w małych, reprezentatywnych zlewniach doświadczalnych ERB (Euromediterranean Network of Experimental and Representative Basins), która odbędzie się w dniach 11-14 września 2018 w Darmstadt w Niemczech pod hasłem “Innovative monitoring techniques and modelling approaches for analysing hydrological processes in small basins”. Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne są tutaj.

23.01.2018

W programie III Krajowego Kongresu Hydrologicznego przewidujemy przeprowadzenie sesji poświęconych pamięci wybitnych uczonych i osobistości:
– prof. dr hab. inż. Marii Ozga – Zielińskiej,
– prof. dr hab. inż. Witolda Strupczewskiego.

10.01.2018

Zarząd Główny SHP uprzejmie informuje iż w dniu 22 marca 2018 roku odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Hydrologiczna „Naturalne i antropogeniczne zmiany obiegu wody” w Poznaniu. Partnerem Konferencji jest Stowarzyszenie Hydrologów Polskich. Konferencja organizowana jest z okazji Światowego Dnia Wody, który w 2018 roku odbywa się pod hasłem „Natura dla wody – Nature for Water”.  Konferencja adresowana jest przede wszystkim do doktorantów i studentów Nauk o Ziemi i służyć ma wymianie doświadczeń oraz integracji środowiska młodych hydrologów. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2018 roku. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

>> Komunikat 1 <<