KOMITET ORGANIZACYJNY

Adam KRAJEWSKI – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Paulina BATOROWSKA – Sekretarz
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Małgorzata BOGUCKA-SZYMALSKA
Ministerstwo Infrastruktury
Agnieszka CUPAK
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Jacek GŁADECKI
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Agnieszka HEJDUK
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Grzegorz KACZOR
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Ewa KAZNOWSKA
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dariusz MŁYŃSKI
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Barbara NOWICKA
Uniwersytet Warszawski
Michał WASILEWICZ
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie