Konkurs im. K. Dębskiego (edycja XVI, 2024)

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich uprzejmie informuje o organizowanej przez Stowarzyszenie XVI edycji konkursu im. Prof. Kazimierza Dębskiego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu hydrologii.

>> Ogłoszenie <<
>> Formularz zgłoszeniowy <<
>> Regulamin <<

Konkurs im. K. Dębskiego (edycja XIV, 2022)

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich uprzejmie informuje o organizowanej przez Stowarzyszenie XIV edycji konkursu im. Prof. Kazimierza Dębskiego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu hydrologii.

>> Ogłoszenie <<
>> Formularz zgłoszeniowy <<
>> Regulamin <<

Konkurs im. K. Dębskiego (edycja XIII, 2021)

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich uprzejmie informuje o organizowanej przez Stowarzyszenie XIII edycji konkursu im. Prof. Kazimierza Dębskiego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu hydrologii.

>> Ogłoszenie <<
>> Formularz zgłoszeniowy <<
>> Regulamin <<