KOMITET NAUKOWY

Andrzej WAŁĘGA – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Przewodniczący Komitetu Naukowego

Kazimierz BANASIK – IMGW-PIB, ITP-PIB
Stanisław CHMIEL – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Stanisław CZAJA – Uniwersytet Śląski
Małgorzata GUTRY-KORYCKA – Uniwersytet Warszawski
Leszek HEJDUK – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Paweł JOKIEL – Uniwersytet Łódzki
Krzysztof KOCHANEK – Instytut Geofizyki PAN
Witold KRAJEWSKI – University of Iowa, USA
Janusz KUBRAK – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Zbigniew KUNDZEWICZ – Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu
Jacek KURNATOWSKI – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Artur MAGNUSZEWSKI – Uniwersytet Warszawski
Grzegorz MAJEWSKI – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Zdzisław MICHALCZYK – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Jarosław NAPIÓRKOWSKI – Instytut Geofizyki PAN
Tomasz OKRUSZKO – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bogdan OZGA-ZIELIŃSKI – IMGW-PIB
Joanna POCIASK-KARTECZKA – Uniwersytet Jagielloński
Agnieszka RUTKOWSKA – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Marek SOWIŃSKI – Politechnika Poznańska
Michał SZYDŁOWSKI – Politechnika Gdańska
Tamara TOKARCZYK – IMGW-PIB
Stanisław WĘGLARCZYK – Politechnika Krakowska
Beniamin WIĘZIK – Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
Mirosław ŻELAZNY – Uniwersytet Jagielloński