Stowarzyszenie Hydrologów Polskich

Adres siedziby:​

ul. Krakowskie Przedmieście 30/122A,
00-927 Warszawa

tel. +48 22 55 20 665
e-mail: info@shp.org.pl

 

Numer konta bankowego SHP:

Bank Zachodni WBK
1 Oddział w Warszawie
59 1090 1014 0000 0001 0663 2232