Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich zaprasza na kurs pt. Analiza ryzyka w projektowaniu stref ochronnych ujęć wód powierzchniowych, który jest planowany w dniach 10 i 11 marca br na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Zapraszamy do zapoznania się z zakresem kursu. Zgłoszenia proszę dokonać na karcie i przesłać skan na adres e-mailowy: info@shp.org.pl do dnia 28.02.2022 r.

Stowarzyszenie Hydrologów Polskich zaprasza do udziału w kursach:

Stowarzyszenie Hydrologów Polskich zaprasza do uczestnictwa w planowanym w dniach 16-19 września 2019 r. Kursie przygotowawczym do egzaminu stwierdzającego kwalifikacje do wykonywania dokumentacji hydrologicznych, który odbędzie się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wykładowcami na Kursie przygotowawczym będą:

Prof. nzw. dr hab. Artur Magnuszewski, Uniwersytet Warszawski – Hydrologia – problemy ogólne.

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Banasik, SGGW w Warszawie – Analiza rumowiska rzecznego.

Prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Wałęga, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – Modele transformacji opadu w odpływ i propagacji fali w korycie rzecznym.

Prof. dr hab. Stanisław Węglarczyk, Politechnika Krakowska – Hydrologia – zjawiska ekstremalne.

Dr hab. inż. Dorota Pusłowska-Tyszewska, Politechnika Warszawska  – Hydrologia w gospodarce wodnej.

Dr inż. Radosław Stodolak, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – Hydrologia w inżynierii wodnej.

>> Plan wykładów <<

>> Przykładowe zadania <<

Kartę zgłoszenia na Kurs prosimy przesłać w terminie do dnia 31 lipca 2019 r. pod adresem Sekretarza SHP:

Dr inż. Agnieszka Cupak

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej

Mickiewicza 24/28

30-059 Kraków

Stowarzyszenie Hydrologów Polskich zaprasza do udziału w kursie „Zastosowanie oprogramowania HEC-RAS w hydrologii i inżynierii wodnej”, który odbędzie się w dniach 27-29 maja 2019 r. w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Piłsudskiego 22.

>> Zakres kursu (.doc) <<

>> Karta zgłoszenia (.docx) <<

Stowarzyszenie Hydrologów Polskich zaprasza do udziału w kursach:

„Zastosowanie oprogramowania HEC-RAS w hydrologii i inżynierii wodnej” w dniach 26-28 marca 2018 r.

„Podstawy hydrologiczne i hydrauliczne projektowania mostów i przepustów przy zachowaniu naturalnego charakteru cieku i doliny rzecznej”  w dniach 21-23 maja 2018 r.

Kursy odbędą się w siedzibie PGW Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Piłsudskiego 22.

>> Problematyka i zakres kursów (.pdf) <<

> Karta zgłoszenia (.docx) <<

>> Prezentacja <<