28.09.2023  Seminarium naukowo-techniczne

W dniu 28.09.2023 r. na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie odbyło się seminarium naukowo-techniczne zorganizowane przez Stowarzyszenie Hydrologów Polskich. W trakcie seminarium przedstawiono dwa referaty:

1. Prof. dr hab. Mirosław Żelazny (Uniwersytet Jagielloński): Zasoby wodne Polski – wybrane aspekty.

2. Mgr inż. Roman Konieczny: Zasoby wodne i My – szansa na sukces, czy porażkę? [pobierz]

Kolejne seminarium jest planowane w 2025 roku.

Pobierz program seminarium.

14.02.2021  Seminarium pt.: Susza – wyzwania i perspektywy

Szanowni Państwo, w dniu 28.01.2021 r odbyło się seminarium pt: Susza – wyzwania i perspektywy zorganizowane przez Stowarzyszenie Hydrologów Polskich przy współpracy z Wydziałem Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Komisji Hydrologicznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Ze względu na wagę problemów seminarium cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. W trakcie seminarium zaprezentowano łącznie 6 referatów:

1. Ocena Suszy na potrzeby ubezpieczeń – wymagania i problemy [pobierz]
2. Wykorzystanie właściwości retencyjnych gleby w walce z suszą [pobierz]
3. Plan przeciwdziałania skutkom suszy opracowanie i wdrożenie [pobierz]
4. Susza w świecie zmodyfikowanym przez człowieka – zagrożenie i szanse [pobierz]
5. Aktualne problemy w ocenie i monitoringu susz [pobierz]
6. Zasoby wodne Polski fakty i „mity” [pobierz]

W wyniku dyskusji w trakcie seminarium sformułowano szereg wniosków wskazujących wyzwania jak i propozycje działań zmierzających do złagodzenia skutków suszy (pobierz wnioski z seminarium).

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie i uczestnictwo w seminarium.

13.12.2020  Seminarium pt.: Susza – wyzwania i perspektywy

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy od uczestnictwa w seminarium naukowym mającym charakter panelu dyskusyjnego, na temat: „Susza – wyzwania i perspektywy”. Seminarium jest organizowane przez Stowarzyszenie Hydrologów Polskich, przy współpracy z Wydziałem Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Seminarium odbędzie się 28 stycznia 2021 roku (czwartek), w formie online, za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Pobierz plan seminarium [formaty docx i pdf].

Jako Paneliści wystąpią:

  • dr Małgorzata Stolarska (WIND-HYDRO) – tytuł wystąpienia: „Plany przeciwdziałania skutkom suszy – opracowanie i wdrożenie”;
  • dr hab. inż. Tamara Tokarczyk, prof. IMGW PIB (IMGW PIB) – tytuł wystąpienia: „Susza w świecie zmodyfikowanym przez człowieka – zagrożenie i szanse”;
  • Rafał Mańkowski (Polska Izba Ubezpieczeń) – tytuł wystąpienia: „Ocena suszy na potrzeby ubezpieczeń – wymagania i problemy”;
  • prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) – tytuł wystąpienia: „Wykorzystanie właściwości retencyjnych gleb w walce z suszą”;
  • dr hab. Edmund Tomaszewski, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki w Łodzi) – tytuł wystąpienia: „Aktualne problemy w monitoringu i ocenie susz”;
  • dr hab. Mirosław Żelazny, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – tytuł wystąpienia: „Zasoby wodne Polski – fakty i mity”.

Aby uczestniczyć w Seminarium należy zarejestrować się za pomocą formularza zgłoszeniowego. Uczestnicy nie ponoszą kosztów udziału w seminarium.

Rejestracja będzie możliwa do 18 stycznia 2021 roku.

Po zakończeniu rejestracji organizatorzy roześlą informacje techniczne dotyczące logowania do platformy Microsoft Teams.

20.10.2019

W dniu 20 września 2019 r. na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 30, odbyło się Seminarium Stowarzyszenia Hydrologów Polskich, w ramach którego wygłoszono dwa referaty:

dr hab. inż. Bogdan Ozga-Zieliński, prof. nadzw. IMGW-PIB: „Metody obliczania średniego niskiego przepływu SNQ”

>> Pobierz prezentację <<

prof.nadzw. dr hab. inż. Beniamin Więzik: „Analiza ryzyka w projektowaniu strefy ochronnej ujęć wód powierzchniowych”

>> Pobierz prezentację <<

30.09.2017

W dniu 21 września 2017 r. w Centrum Wodnym Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie, przy ul. Ciszewskiego 6, odbyło się Seminarium Stowarzyszenia Hydrologów Polskich, w ramach którego wygłoszono dwa referaty:

„Plany przeciwdziałania skutkom suszy jako element zintegrowanego zarządzania ryzykiem suszy” – dr hab. inż. Tamara Tokarczyk prof. nadzw. IMGW-PIB

>> Pobierz prezentację <<

„Hydrologia w operatach wodnoprawnych” – prof. dr hab. inż. Beniamin Więzik

>> Pobierz prezentację <<

02.10.2015

W dniu 18 września 2015 r. w Centrum Wodnym Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie, przy ul. Ciszewskiego 6, odbyło się Seminarium Stowarzyszenia Hydrologów Polskich, w ramach którego wygłoszono dwa referaty:

Dr inż. Anna Maksymiuk-Dziuban (DHV Hydroprojekt, Sp. z o.o.): „Dane hydrologiczne do projektowania zbiorników wielozadaniowych i stopni piętrzących wraz z obiektami towarzyszącymi”,

>> Pobierz prezentację <<

Prof. dr hab. Beniamin Więzik (WSA Bielsko-Biała) „Dane hydrologiczne do projektowania ujęć wód powierzchniowych”.

>> Pobierz prezentację <<

09.11.2013

W dniu 8 października 2013 r. w Centrum Wodnym Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie, przy ul. Ciszewskiego 6, odbyło się Seminarium Stowarzyszenia Hydrologów Polskich, w ramach którego wygłoszono dwa referaty:

Jan Szturc (IMGW-PIB, Ośrodek Teledetekcji Naziemnej): „Radary meteorologiczne w hydrologii”

>> Pobierz prezentację <<

Roman Suligowski (Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Geografii): „Maksymalne opady na potrzeby hydrologii”

>> Pobierz prezentację <<

21.11.2011

W dniu 14 listopada 2011 r. w Centrum Wodnym SGGW – bud. 42 ul. Nowoursynowska 166, odbyło się Seminarium Stowarzyszenia Hydrologów Polskich, w ramach którego wygłoszono dwa referaty:

Marek Zawilski (Politechnika Łódzka): „Problemy obliczania przepływów maksymalnych prawdopodobnych w zlewniach zurbanizowanych”

>>Pobierz prezentację<<

Jarosław Chormański (SGGW w Warszawie): „Doskonalenie modelowania odpływu w zlewni miejskiej przez zastosowanie metod teledetekcji satelitarnej do estymacji powierzchni nieprzepuszczalnych”

>>Pobierz prezentację<<

21.05.2011

W dniu 20 kwietnia 2011 r. w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Inżynierii Środowiska, Politechniki Warszawskiej, ul. Nowowiejska 20, odbyło się Seminarium Stowarzyszenia Hydrologów Polskich, w ramach którego wygłoszono dwa referaty:

Tamara Tokarczyk (IMGW-PIB Wrocław): „Analiza przebiegu sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej oraz skutków powodzi 2010 w dorzeczu Odry”

>>Pobierz prezentację<<

Tomasz Walczykiewicz (IMGW-PIB Kraków): „Monografia powodzi –Wisła maj-czerwiec 2010”

>>Pobierz prezentację<<

 

21.12.2010

W dniu 20 listopada 2010 r. odbyło się Seminarium Stowarzyszenia Hydrologów Polskich, w ramach którego wygłoszono referat:

Olbrych INCLAM S.A.: „Obsługa, konfiguracja i analiza dwuwymiarowego modelu symulacji GUAD-2D”

>>Pobierz prezentację<<

22.04.2008

W dniu 22 kwietnia 2009 r. w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Inżynierii Środowiska, Politechniki Warszawskiej przy ul. Nowowiejskiej 20, odbyło się Seminarium Stowarzyszenia Hydrologów Polskich, w ramach którego wygłoszono dwa referaty:

Małgorzata Kłonowska-Olejnik (Uniwersytet Jagielloński): „Wpływ wybranych czynników środowiskowych na makrofaunę denną”

>>Pobierz prezentację<<

Beniamin Więzik (IMGW Warszawa): „Metody określania przepływu nienaruszalnego – zalety i wady”

>>Pobierz prezentację<<

06.11.2008

W dniu 6 listopada 2008 r. w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Inżynierii Środowiska, Politechniki Warszawskiej przy ul. Nowowiejskiej 20, odbyło się Seminarium Stowarzyszenia Hydrologów Polskich, w ramach którego wygłoszono dwa referaty:

Sylwester Tyszewski – „Zasoby wodne w metodyce jednolitych bilansów wodno-gospodarczych”

>>Pobierz prezentację<<

Beniamin Więzik – „Nowa metoda określenia zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych wód powierzchniowych”.

>>Pobierz prezentację<<