Uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia Hydrologów Polskich

Uchwała w sprawie wysokości opłaty za postępowanie kwalifikacyjne i egzaminacyjne w roku 2021

Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Hydrologów Polskich z roku 2019:

Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Hydrologów Polskich z roku 2016:

Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Hydrologów Polskich z roku 2009:

  • Uchwała nr 8/07/2008 w sprawie przemianowania Zespołu Opinii i Oceny Dokumentacji Hydrologicznych
  • Uchwała nr 7/04/2008 w sprawie określenia przedmiotu działalności gospodarczej Stowarzyszenia Hydrologów Polskich
  • Uchwała nr 6/04/2008 w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia Hydrologów Polskich
  • Uchwała nr 5/04/2008 w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zebrania Stowarzyszenia Hydrologów Polskich
  • Uchwała nr 4/03/2008 w sprawie Regulaminu Walnego Zebrania Stowarzyszeniu Hydrologów Polskich
  • Uchwała nr 3/03/2008 w sprawie dofinansowania Ogólnopolskiej Konferencji pn. „Erozja i transport rumowiska rzecznego w zmieniającym się środowisku”
  • Uchwała nr 2/01/2008 w sprawie powołania Zespołu Opinii i Oceny Dokumentacji Hydrologicznych
 • Uchwała nr 1/01/2008 w sprawie wysokości składek członkowskich