Uchwała Zarządu Głównego Stowarzyszenia Hydrologów Polskich nr 2/03/2024 z 1 marca 2024 r.

Uchwała Zarządu Głównego Stowarzyszenia Hydrologów Polskich nr 2/03/2024 z 1 marca 2024 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie kwalifikacyjne i egzaminacyjne w roku 2024 [pobierz]

Uchwała Zarządu Głównego Stowarzyszenia Hydrologów Polskich nr 1/03/2024 z dnia 1 marca 2024 r.

Na podstawie art. 25 Statutu Stowarzyszenia Hydrologów Polskich uchwala się zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 r. [pobierz]

Uchwała Zarządu Głównego Stowarzyszenia Hydrologów Polskich – wysokość składek członkowskich 

Uchwała Zarządu Głównego Stowarzyszenia Hydrologów Polskich nr 5/09/2023 z 28 września 2023 r. w sprawie wysokości składek członkowskich Stowarzyszenia Hydrologów Polskich w 2024 roku oraz wysokości składki miesięcznej dla nowo przyjętych członków w 2024 roku [pobierz]

Uchwała Zarządu Głównego Stowarzyszenia Hydrologów Polskich – regulamin Komisji Rewizyjnej

Uchwała Zarządu Głównego Stowarzyszenia Hydrologów Polskich nr 4/03/2023 z dnia 9 marca 2023 r.
Na podstawie art. 25 Statutu Stowarzyszenia Hydrologów Polskich uchwala się Regulamin Komisji Rewizyjnej SHP w brzmieniu Załącznika 1 [pobierz]

Uchwała Zarządu Głównego Stowarzyszenia Hydrologów Polskich – regulamin Zarządu Głównego

Uchwała Zarządu Głównego Stowarzyszenia Hydrologów Polskich nr 3/03/2023 z dnia 9 marca 2023 r. na podstawie art. 25 Statutu Stowarzyszenia Hydrologów Polskich uchwala się Regulamin Zarządu Głównego SHP w brzmieniu Załącznika 1 [pobierz]

Uchwała Zarządu Głównego Stowarzyszenia Hydrologów Polskich w sprawie wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne i egzaminacyjne w roku 2023

Uchwała Zarządu Głównego Stowarzyszenia Hydrologów Polskich nr 2/03/2023 z 9 marca 2023 r. w sprawie wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne i egzaminacyjne w roku 2023. [pobierz]

Uchwała Zarządu Głównego Stowarzyszenia Hydrologów Polskich – zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 r.

Uchwała Zarządu Głównego Stowarzyszenia Hydrologów Polskich nr 1/03/2023 z dnia 9 marca 2023 r.
Na podstawie art. 25 Statutu Stowarzyszenia Hydrologów Polskich uchwala się zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 r. [pobierz]

Uchwała Zarządu Głównego Stowarzyszenia Hydrologów Polskich w sprawie wysokości składek członkowskich

Uchwała Zarządu Głównego Stowarzyszenia Hydrologów Polskich nr 8/09/2022 z 20 września 2022 r. w sprawie wysokości składek członkowskich Stowarzyszenia Hydrologów Polskich w 2023 roku oraz wysokości składki miesięcznej dla nowo przyjętych członków w 2023 roku [pobierz]

Uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia Hydrologów Polskich

Uchwała w sprawie wysokości opłaty za postępowanie kwalifikacyjne i egzaminacyjne w roku 2021

Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Hydrologów Polskich z roku 2019:

Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Hydrologów Polskich z roku 2016:

Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Hydrologów Polskich z roku 2009:

  • Uchwała nr 8/07/2008 w sprawie przemianowania Zespołu Opinii i Oceny Dokumentacji Hydrologicznych
  • Uchwała nr 7/04/2008 w sprawie określenia przedmiotu działalności gospodarczej Stowarzyszenia Hydrologów Polskich
  • Uchwała nr 6/04/2008 w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia Hydrologów Polskich
  • Uchwała nr 5/04/2008 w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zebrania Stowarzyszenia Hydrologów Polskich
  • Uchwała nr 4/03/2008 w sprawie Regulaminu Walnego Zebrania Stowarzyszeniu Hydrologów Polskich
  • Uchwała nr 3/03/2008 w sprawie dofinansowania Ogólnopolskiej Konferencji pn. „Erozja i transport rumowiska rzecznego w zmieniającym się środowisku”
  • Uchwała nr 2/01/2008 w sprawie powołania Zespołu Opinii i Oceny Dokumentacji Hydrologicznych
 • Uchwała nr 1/01/2008 w sprawie wysokości składek członkowskich