Komitet naukowy

Kazimierz BANASIK – SGGW w Warszawie – Przewodniczący

Jan ADAMOWSKI – McGill University, Montreal, Kanada

Andrzej BYCZKOWSKI – SGGW w Warszawie

Jean CUNGE – Société Hydrotechnique de France

Stanisław CZAJA – Uniwersytet Śląski

Marc ERLICH – Artelia Eau & Environnemen, Francja

Małgorzata GUTRY-KORYCKA – Uniwersytet Warszawski

Stefan IGNAR – SGGW w Warszawie

Paweł JOKIEL – Uniwersytet Łódzki

Janusz KINDLER – Politechnika Warszawska

Piotr KOWALCZAK – IMGW-PIB

Piotr KOWALIK – Politechnika Gdańska

Witold KRAJEWSKI – University of Iowa, USA

Stanisław KRZANOWSKI – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Roman KRZYSZTOFOWICZ – University of Virginia

Zbigniew KUNDZEWICZ – Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu

Jacek KURNATOWSKI – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Maciej MACIEJEWSKI – IMGW-PIB

Artur MAGNUSZEWSKI – Uniwersytet Warszawski

Zdzisław MICHALCZYK – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Antoni MILER – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Sadżide MURAT-BŁAŻEJEWSKA – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Jarosław NAPIÓRKOWSKI – Instytut Geofizyki PAN

Bogdan OZGA-ZIELIŃSKI – IMGW-PIB

Joanna POCIASK-KARTECZKA – Uniwersytet Jagielloński

Laura RADCZUK – IMGW-PIB

Renata ROMANOWICZ – Instytut Geofizyki PAN

Witold STRUPCZEWSKI – Instytut Geofizyki PAN

Tomasz SZYMCZAK – Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Falenty

Romuald SZYMKIEWICZ – Politechnika Gdańska

Tamara TOKARCZYK – IMGW-PIB

Andrzej WAŁĘGA – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Stanisław WĘGLARCZYK – Politechnika Krakowska

Stanislas WICHEREK – Université Paris IV Sorbonne, Francja

Beniamin WIĘZIK – Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

Mirosław ŻELAZNY – Uniwersytet Jagielloński